Wynncraft Wiki
Edit Page

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 23: Line 23:
   
 
== Úvod ==
 
== Úvod ==
[[The Assistant|Asistent]] požádá o pomoc hráče s upravením nebezpečného lektvaru. Potřebuje hráčovu pomoc při sbírání ingrediencí, aby ho mohl upravit.
+
[[The Assistant|Asistent]] požádá o pomoc hráče v upravení nebezpečného lektvaru. Potřebuje hráčovu pomoc při sbírání ingrediencí, aby ho mohl upravit.
   
 
== Část 1 ==
 
== Část 1 ==
Line 34: Line 34:
 
}}
 
}}
 
'''Dialog:'''
 
'''Dialog:'''
*'''The Assistant:''' Heeh...cizinče. Možná... budu potřebovat tvojí asistenci...
+
*'''The Assistant:''' Heeh...cizinec. Možná... budu potřebovat tvojí asistenci...
 
*'''The Assistant:''' Můj pán...si přeje vytvořit velmi nebezpečný lektvar... transformativní elixír nesmrtelnosti...
 
*'''The Assistant:''' Můj pán...si přeje vytvořit velmi nebezpečný lektvar... transformativní elixír nesmrtelnosti...
*'''The Assistant:''' Nejdřív... jsem to podporoval... ale pak, přimíchal esenci... nákazy do toho... elixíru.
+
*'''The Assistant:''' Nejdřív... jsem to podporoval... ale pak, přimíchal esenci... korupce do toho... elixíru.
 
*'''The Assistant:''' Bojím se... že možná zachází až... moc daleko. Mohlo by to být... až moc nebezpečné na to, aby mu to mohlo projít. Jestli pomůžeš...
 
*'''The Assistant:''' Bojím se... že možná zachází až... moc daleko. Mohlo by to být... až moc nebezpečné na to, aby mu to mohlo projít. Jestli pomůžeš...
 
*'''The Assistant:''' Přines mi... [8 Červených Hub], rychle. Dokážu...ten lektvar upravit, aby byl... méně účinný.
 
*'''The Assistant:''' Přines mi... [8 Červených Hub], rychle. Dokážu...ten lektvar upravit, aby byl... méně účinný.

Please note that all contributions to the Wynncraft Wiki are considered to be released under the CC BY-NC-SA 3.0

Cancel Editing help (opens in new window)

This page is a member of 1 hidden category: